Últimes fonts catalogades
Font del Bullidor

Font de Comafloriu

Font del Pla Bagà

Font de Dalt dels Orris

Font de Baix dels Orris

Font de Baix del Refugi de Rebost

Font del Refugi de Rebost

Font de la Doble Ona

Font de Riugréixer

Font dels Enginyers

Font del Parc de la Vila

Font del Rector

Font de la Plaça del Raval

Font de la Set

Font d'Avià

Font de la Rovira

Font d'Obiols

Font de la carretera de Vic